Praktische informatie

Uw bejegening

Uw bejegening


Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt heeft FysioNovio een aantal richtlijnen opgesteld.

 • Voorafgaand aan de behandeling krijgt de cliënt uitgelegd wat de behandeling inhoudt, welke handelingen er verricht worden/op welke manier fysiotherapeut en cliënt aan de slag gaan. Heeft u bezwaar tegen een van de onderdelen uit het behandelplan, laat dit de behandelaar dan onmiddellijk weten.
 • Heeft u bezwaar tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandeling, bijvoorbeeld vanwege uw geloofsovertuiging, geef dit dan direct bij de eerste afspraak door. De behandelaar kan daar dan rekening mee houden/beoordelen of hij u kan behandelen.
 • Wilt u niet door een fysiotherapeut van de andere sekse behandeld worden, geef dit dan voor het eerste consult aan.
 • De behandeling vindt over het algemeen plaats in een ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zijn meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig.
 • Als een derde persoon, bijvoorbeeld een stagiair(e), bij de behandeling aanwezig is, vraagt de behandelaar u vooraf om toestemming.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich respectvol naar de cliënt te gedragen en ongewenste informaliteiten achterwege te laten.
 • Als er ongewenste situaties ontstaan wordt in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of wordt de behandeling beëindigd.
 • Informatie die met de cliënt besproken is, is en blijft vertrouwelijk en wordt niet met derden besproken.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de klachtenregeling van de praktijk. 

Beste cliënten van FysioNovio,

Vanaf vandaag (14 oktober 2020) heeft het kabinet een gedeeltelijke lock down aangekondigd. Op basis van de regels van het RIVM, VWS en advies van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hebben we onze praktijkvoering afgestemd op de meest recente ontwikkelingen. Op deze manier kunnen wij u de zorg bieden, die u verdient, op een verantwoorde manier.

De voorkeur gaat nog steeds uit naar behandeling op 1,5 m afstand (oefeningen/training) of met video / telefonisch consult, maar in sommigen gevallen is fysieke behandeling noodzakelijk om verdere achtergang tegen te gaan. Met uw fysiotherapeut kunt u overleggen wat voor u de beste mogelijkheden zijn.

Wat vragen wij u daarnaast nog?

 • U neemt zelf een hoeslaken en handdoek mee voor op de behandelbank
 • U draagt te allen tijde een mondkapje in de praktijk
 • Voordat de behandeling start moeten u en de fysiotherapeut in de behandelkamer de handen wassen.
 • Houdt 1,5 meter afstand en houdt hierbij rekening met elkaar
 • Kom alleen naar de afspraak, een eventuele begeleider mag wachten in de auto.
 • Zorg dat u maximaal 5 minuten voorafgaand aan de afspraak de praktijk betreedt
 • De toiletten op de praktijk zijn buiten gebruik, houdt hier rekening mee
 • Bij griep of verkoudsheidsklachten kan de afspraak niet doorgaan

Team FysioNovio

Guido Souren, Pim Kreutzer, Laurens Hart, Veronique Gerrits, Lilian Peters, Cyril Pauwels, Tom Sieverding, Bas van Bon, Gerard van Heerde.